ATRIUM — časopis o dizajne a architektúre

(1 — 3)

Slovenské Atrium je jediným licenčným vydaním rovnomenného švajčiarskeho časopisu o dizajne a architektúre. Zameriava sa na pozoruhodné výkony architektov a dizajnérov s medzinárodnou pôsobnosťou. Obsah slovenského vydania vzniká úplne nezávisle od švajčiarskeho originálu a jeho vydavateľom je spoločnosť Albatros Group. Redakciu od premiérového čísla v júni 2004 až do čísla 1/2013 viedla Elena Alexy. Slovenské Atrium v priebehu týchto rokov prinieslo desiatky článkov a rozhovorov o najnovšom dianí v elitnej zóne architektúry a dizajnu, ktoré v rovnakom čase sledovali aj uznávané časopisy ako Wallpaper, Architectural Digest, Domus... V ani jednom čísle nechýbala domáca tvorba, ktorá sa tak dostala do vzrušujúcej konfrontácie so svetovou scénou.

www.atriummagazin.sk

boomboom © 2012