Noviny festivalu DAAD 2014

(1 — 6)

Vydavateľstvo boomboom aj pre piaty ročník festivalu DAAD pripravilo špeciálne vydanie novín. Kompletný prehľad o programovej štruktúre sprevádzali úvahy a rozhovory, ktoré priblížili tvorbu a myslenie hlavných hostí festivalu. Noviny DAAD 2014 teda fungovali nielen ako podrobný dokument o festivalových udalostiach, ale ponúkli aj materiál na dodatočné premýšľanie v súvislosti s konfrontáciou zahraničnej a domácej architektonickej scény. www.daad.sk

Šéfredaktorka Elena Alexy

Grafický dizajn a sadzba Ondrej Gavalda

Vydavateľ boomboom

Rok vydania 2014

Náklad 5000 ks

boomboom © 2012