Noviny festivalu DAAD 2015

Foto: Marek Wurfl
Foto: Marek Wurfl
Foto: Marek Wurfl
Foto: Marek Wurfl
Foto: Marek Wurfl
Foto: Marek Wurfl
(1 — 6)

Festival Dni architektúry a dizajnu alias DAAD koncom mája každoročne zapĺňa ulice Bratislavy dobrou architektúrou a dizajnom. Mesto žije prednáškami skvelých zahraničných, ale aj domácich architektov a dizajnérov, výnimočnými výstavami a horlivými debatami. boomboom na festivale participuje od roku 2013 ako vydavateľ a editor novín naplnených rozhovormi s hlavnými aktérmi podujatia, ale aj domácou odbornou publicistikou. Noviny DAAD fungujú nielen ako podrobný dokument o festivalových udalostiach, ale ponúkajú materiál na dodatočné premýšľanie a konfrontácie zahraničnej a domácej architektonickej scény. www.daad.sk

Šéfredaktorka Elena Alexy

Grafický dizajn a sadzba Ondrej Gavalda

Vydavateľ boomboom

Rok vydania 2014

Náklad 8000 ks

boomboom © 2012