TV dokumentárny cyklus A3UM 2013

(1 — 7)

Slovenská televízia v roku 2013 poskytla zázemie a vysielací priestor na ďalšie pokračovanie relácie A3UM. Tentoraz však išlo o veľkorysejší dopyt – až 12 nových častí. Nová výzva iniciovala jemné zmeny v koncepcii relácie. Moderátorov nahradilo čítané slovo – hlas Roba Rotha, ktorý vždy dopovedal podstatné myšlienky k jednotlivým dielam. O to viac priestoru na výklad a zdôvodnenie vlastných postojov k tvorbe dostali samotní účinkujúci. Dovedna ich bolo 75 a počas vyše piatich hodín vysielacieho času (každá časť má 26 minút) vyjadrili množstvo názorov, z ktorých sa už dá vykresliť pomerne plnotučný obraz súčasnej architektonickej a dizajnérskej scény. No samozrejme, len tej, ktorá sa v prísnych odborných kruhoch teší vysokému hodnoteniu.

Témy jednotlivých častí:

Aktivisti – aktivizmus v architektúre a dizajne

Máme víkend – nové rámce na voľný čas

Dobrá výchova – máme na Slovensku dobrú architektúru pre deti?

Hybridy – staré s novým, mutanti a všemohúce parametre

Rehabilitácia – poklady červenej minulosti

Košice EHMK – zopár dobrých bodov pre dizajn a architektúru

Miestne obyčaje – lokálne, regionálne, naše

Nečakané možnosti - to, čo iní predtým nevideli, netušili

Industriál – architektúra pre priemysel vtedy a dnes

Uprostred sídliska – skutočné krásy hromadného bývania

Straty a nálezy – príbehy takmer navždy stratených domov i „vecí“

Medzi nebom a zemou - svätostánky

boomboom © 2012