Webstránka: ROSET BOUTIQUE HOTEL

(1 — 8)

Keď už, tak už. Po namingu, vytvorení vizuálnej identity a obsahu všetkých informačných materiálov sa ďalšou etapou rebrandingu hotela stala nová webstránka. Štvorjazyčné menu predstavuje tento bratislavský boutique hotel ako miesto, kde luxus nie je iba o naleštenej forme, ale najmä o istote, že každý, kto sem príde, precíti vlastnú výnimočnosť. Webstránku sme koncipovali tak, aby priniesla všetky potrebné informácie, ale nie iba ich vecným vymenovávaním, ale aj istou jazykovou, obsahovou a vizuálnou nadstavbou. Sme presvedčení, že každé slovo má mať váhu aj iskru, ktorá z neho robí príjemné čítanie. A tak je to aj s grafickým stvárnením, každý detail má svoje logické aj estetické opodstatnenie a ničoho nie je príliš. www.rosethotel.sk

Obsah boomboom

Grafický dizajn KAT

Rok 2017

boomboom © 2012